Põhisisu

Laoteenistus

Laoteenistus tegeleb kõikide kaupadega peale puistekaupade. Parima lahenduse saamiseks läheneme klientide vajadustele personaalselt ja paindlikult.

Põhiteenused:

  • Kaupade hoiustamine
  • Kaupade ümberlaadimine erinevate kaubaveoühikute vahel
  • Kaupade kinnitamine kaubaveoühikutes, sealhulgas ülegabariitsed, rasked, ohtlikud ja mittestandardsed veosed

Tugiteenused:

  • Kauba ülevaatus, ümberpakkimine, kaalumine, sorteerimine ja markeerimine
  • Kauba ja kaubaveoühikute plommimine

Ladu avatud

E-P 08:30 – 19:30

Sadamasse sissepääsu kord:

Kauba sadamasse toomiseks või selle kättesaamiseks vajaliku sissepääsu loa saamiseks saata e-kiri aadressile ladu@esteve.ee järgmiste andmetega:

  • isiku ees- ja perekonnanimi
  • ettevõtte nimi
  • veoki registreerimisnumber

Pikaajalise loa saamiseks esitada taotlus AS Tallinna Sadam turvateenistusele sadamajulgeolek@ts.ee