Sadamasse sissepääsu kord

Paldiski Lõunasadam

Paldiski Lõunasadama territooriumile on võimalik siseneda kas:

 • Tallinna sadama poolt väljastatud loa alusel
 • Läbi automaatse numbrituvastussüsteemi

Kauba sadamasse toomiseks või selle kättesaamiseks vajaliku sissepääsu loa vormistamiseks saata e-kiri aadressile  järgmiste andmetega:

 • isiku ees- ja perekonnanimi
 • isikukood
 • ettevõtte nimi
 • veoki registreerimisnumber

Pikaajalise loa saamiseks esitada taotlus AS Tallinna Sadama lehel

E-kirja saatmine ei taga loa olemasolu. Luba vormistatakse, kui klient või tema esindaja saabub lao kontorisse.

Tallinna Vanasadam

Vanasadama territooriumile on võimalik siseneda kas:

 • Tallinna sadama poolt väljastatud loa alusel
 • Laevapileti ettenäitamisel turvatöötajale
 • Läbi automaatse numbrituvastussüsteemi

Kauba sadamasse toomiseks või selle kättesaamiseks vajaliku sissepääsu loa vormistamiseks saata e-kiri aadressile järgmiste andmetega:

 • isiku ees- ja perekonnanimi
 • isikukood
 • ettevõtte nimi
 • veoki registreerimisnumber

NB! Autojuhtidel on kohustus ESTEVE AS kontoris registeerida kirjalikult kõik sissetoodavad ja väljaviidavad treilerid.

ESTEVE AS kontakttelefon, kui autojuhil on probleeme sadama territooriumile pääsemisega +372 5854 3668

Pikaajalise loa saamiseks esitada taotlus AS Tallinna Sadama lehel