Koostööpartneri meelespea

Paldiski Lõunasadamasse sisenedes:

Võimalikud ohuallikad ja -kohad ESTEVE terminalis:

 • Terminalis liikuv eritehnika (kraanad, materjalikäitlusmasinad, konteinertõstukid, frontaallaadurid, kahveltõstukid, koristusmasinad, vedukid jms);
 • Töötsoonid ehk alad, kus toimub laevade lastimine-lossimine, kaupade ettevedu jm kaupade käitlemine ning ladustamine;
 • Raudtee ja seal liikuv rong;
 • Puistlastide käitlemisel tekkivat tolm (tugeva tuule korral);
 • Vanametalli etteveol võib sadama teedel esineda metalli tükke ja puru; suurte metallitükkide esinemise korral informeeri ESTEVE vahetuse stividori.

ESTEVE terminalis liikudes:

 • Ole nähtav! Jalgsi liikudes kasuta alati helkurvesti, autoga liikudes lülita sisse ohutuled;
 • Arvesta sadamas töötava tehnikaga ja anna sellele teed;
 • Järgi liikluskorraldusega tegeleva töötaja juhiseid ja korraldusi;
 • Ära kasuta tähelepanu hajutada võivaid seadmeid (kõrvaklapid, mobiiltelefonid, jne);
 • Jälgi liiklusmärke ja järgi hoiatussilte ning ohutusnõudeid;
 • ESTEVE terminal on kaetud salvestavate valvekaameratega 24/7.

ESTEVE terminalis on keelatud:

 • Suitsetamine (v.a. selleks ettenähtud ja vastavalt märgistatud kohad);
 • Tule tegemine ja ükskõik millise tuletöö teostamine ilma AS Tallinna sadama ja ESTEVE kirjaliku loata;
 • Viibida terminali territooriumil alkoholi – või narkootilises joobes;
 • Siseneda ilma ESTEVE loata töötsoonidesse (nt. töötava kraanaga laadimistsoonid, kairambid, laod, jne.);
 • Kergliiklusvahendite abil liikumine (nt. tõukerattad, jalgrattad, rulluisud, jne.);
 • Visata maha või merre prügi;
 • Loata pildistada ja filmida või lennutada mehitamata õhusõidukit (drooni), viimaseks on igakordselt vaja AS Tallinna sadama ja ESTEVE luba;
 • Parkida selleks mitte ettenähtud kohas;
 • Liikuda ilma ESTEVE poolse kirjaliku instrueerimiseta või ESTEVE poolt määratud saatjata;
 • Kahjustada ESTEVE terminalis asuvat vara.

Ohuolukorras vajalikud telefoninumbrid:

 • Päästeamet 112
 • Paldiski Lõunasadama dispetšerteenistus (24h) +372 5099 479 (24h) +372 6318 810
 • ESTEVE vahetuse stividor (24h) +372 5104 338