Tööpakkumised

Tule ESTEVE töökasse meeskonda

ESTEVE AS on sadama operaator, kes osutab sadamateenuseid Paldiski Lõunasadamas ja Tallinna Vanasadamas. Meil on kogemust selles valdkonnas juba kakskümmend viis aastat.

Väärtustame meeskonna loomise ja hoidmise protsessi ning panustame ohutusse, tervisesõbralikku töökeskkonda. Iga töötaja on ettevõtte väärtus ning ühes meeskonnaga on võimalik sooritada seda, mis üksinda jääks märkamatuks.

Meil on selged eesmärgid ja sihid. Meid juhib asjatundlik juhtkond, koostöö ja otsused. Peame oluliseks avatud suhtlust, kiiret ja täpset infovahetust töötajate vahel. Oleme loonud soodustingimused meeskonna arenguks.

Meeskonnatöö

Panustame ohutusse töökeskkonda ning tööõnnetusi ennetavale tegevusele igal töökohal. Ettevõtte järgib töötervishoiu ja tööohutuse juhtimise standardit ISO 45001:2018. Peame väga oluliseks töötajate tervist. Toetame selle hoidmist ja parendamist läbi sportimisvõimaluste ning lisatervisekindlustuse.

Turvaline töökoht

Arvestades töötaja soove ja ettevõtte spetsiifikat on meil võimalus pakkuda täiendkoolitust. Oleme suunatud töötajatele vajalikele kompetentsidele, milliste teadmiste ja oskuste omandamisega saab töötaja parandada töösooritust ning tõsta kvalifikatsiooni.

Koolitused