Põhisisu

Meist

ESTEVE AS on ettevõte, mis osutab sadamaoperaatori teenuseid alates 1997. aastast Paldiski Lõunasadamas ning alates 2006. aastast Tallinna Vanasadamas.

ESTEVE AS on Eesti kapitalil põhinev ettevõte ning kuulub kontserni Baltic Maritime Logistics Group (BMLG).

Põhiteenused:

 • Stividoriteenused, so laevade lastimine ja lossimine
 • Terminaaliteenused, so kaupade ümberlaadimine veokitelt, vagunitest ja konteineritest
 • Kaupade hoiustamine kinnistes ladudes ning avatud laoplatsidel
 • Laevade sildumisteenused

Tugiteenused:

 • Laevade agenteerimine
 • Tollilao, tolliterminali ja tolliagentuuri teenus
 • Kaupade kaalumine

Peamised kaubagrupid:

 • Puistekaubad
 • Ro-Ro kaubad
 • Projekt- ja ülegabariidilised kaubad
 • Konteinerid

Teenuste osutamiseks ESTEVE AS-i kasutuses:

 • 23 ha katmata laoplatsid ja kinnised laod 15 000 m2
 • mobiilkraanad tõstevõimega kuni 100 tonni
 • portaalkraanad tõstevõimega kuni 40 tonni
 • kahveltõstukid tõstevõimega kuni 25 tonni
 • muu inventar, nagu konteinerlaadurid, frontaallaadurid, ro-ro vedukid jm
 • väljaõppinud ja kogemustega meeskond

ESTEVE AS kuulub alates 2002. aastast Baltic Maritime Logistics Group’i koosseisu, mille arvukad ettevõtted tegutsevad nii Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Venemaal, Valgevenes, Kasahstanis, Küprosel kui ka Maltal.

Grupi ettevõtted tegutsevad ja on keskendunud alljärgnevatele logistikavaldkonna aladele:

 • Ekspedeerimine
 • Stividoriteenuste osutamine
 • Laevade prahtimine
 • Maanteetransport
 • Laevade agenteerimine
 • Raudteetransport
 • Laoteenused ja jaotuslogistika
 • Sõiduautode logistika

Koostöös BMLG ettevõtetega oleme võimelised pakkuma logistilisi täislahendusi.