Puistekaubad

Urmas Urgard Osakonna juhataja

Oma 25 tegevusaasta jooksul on ESTEVE käidelnud ligi 25 miljonit tonni erinevaid puistekaupu, sh rohkem kui 7 miljonit tonni vanametalli.

Teenused

  • Laevade lastimine ja lossimine
  • Vagunite ning autode lastimine ja lossimine
  • Kauba hoiustamine kinnistes ladudes ja avatud laoplatsidel
  • Kauba kaalumine

Peamised kaubagrupid:

  • Vanametall
  • Ümarpuit
  • Puidugraanulid
  • Vili
  • Turvas
  • Killustik

Info ja materjalid

Paldiski lõunasadama väärtused

Asukoht olulisel kaubateel ida ja lääne vahel sobib hästi nii transiit-, kui ka import- ja eksportkaupade käitlemiseks.

Asukoht

Regulaarne Ro-Ro ühendus Lääne- ja Põhja-Euroopa peamiste sadamatega, samuti head raudtee- ja maanteeühendused.

Ühendused

Aastaringselt praktiliselt jäävaba.

Jäävaba

Ohtralt vaba ruumi nii sadama, kui ka ümbritsevate tööstusparkide arendamiseks.

Arenguruum

Mobiilkraanad tõstevõimega kuni

150 tonni

Portaalkraanad tõstevõimega kuni

40 tonni

Kahveltõstukid tõstevõimega kuni

25 tonni

Kinniseid ladusid

15 000 m2

Kaide kogupikkus

1,85 km

Katmata laoplatse

28 ha