Hoiustavate treilerite väljastamise kord

 

ESTEVE AS-i poolt väljastavate treilerite kättesaamisel palume järgida alljärgnevaid juhiseid:

  1. Klient teavitab e-posti aadressile  andmed, kes treilerile järgi tuleb: autojuhi nimi, isikukood või sünniaeg kui puudub isikukood, kuupäev, sõiduki registreerimise number.
  2. Autojuhile peab olema kas pikaajaline või ühekordne volitus kauba vastuvõtmise kohta. Volikiri tuleb edastada e-posti aadressile või tuua lao kontorisse sadamasse saabumisel.
  3. Autojuht helistab lao kontori telefoninumbril +372 5187215, teatab oma nime ja treileri numbri(d), mille ta soovib kätte saada. Kaubaväljastaja kontrollib andmed, teeb vajalikud protseduurid ning vormistab autojuhile sissepääsuloa. Vajadusel jagab juhiseid treileri asukohast.
  4. VIGASTUSTE TUVASTAMINE. Enne treileri haakimist vedukiga on autojuht kohustatud treileri üle vaatama. Vigastuse tuvastamisel tuleb kutsuda selle fikseerimiseks ESTEVE kaubalugeja tel +372 518 7215. Autojuht vormistab sõltumatul blanketil vigastuste akti, mille annab talle kaubalugeja. Vajadusel teeb fotod autojuht. Akti kinnitab allkirjaga kaubalugeja ning märgistab templijäljendiga – kui fikseeritud vigastusega TUTVUNUD.  Pärast veduki külge haakimist või sadamas liigutatud treilerite vigastuste akte ei aktsepteerita ESTEVE ega laevaliinide poolt.

Protseduuri eiramisel kaasnevad vedajale menetluskulud kehtiva hinnakirja alusel.

Treileri omavolilisest võõrandamisest teavitatakse nii sadamat kui ka vajadusel politseid.

Korduva protseduurireeglite eiramisel tühistame sadama kaasamisel rikkumise sooritanud isikule väljastatud väravaloa alaliselt.

ESTEVE
Laoteenistus