Paldiski Lõunasadam kuulub AS Tallinna Sadam koosseisu ning on suure potentsiaaliga regionaalne sadam

Paldiski sadama põhitegevus on suunatud Eesti eksport- ja importkaupade ning transiitkaupade käitlemisele. Olulisel kaubateel ida ja lääne vahel, võimaldades keskenduda nii transiit-, kui ka import- ja eksportkaupade käitlemisele. Looduslikud tingimused: olles praktiliselt jäävaba. Samuti lühike ja sügav faarvaater ning süvavee kaid. Regulaarne ro-ro ühendus: Lääne-Euroopa peamiste sadamatega, samuti head raudtee- ja maanteeühendused. Piisav arenguruum: nii sadama, kui ka ümbritsevate tööstusparkide arendamiseks.

Paldiski Lõunasadama eelisteks on:

  • asukoht: olulisel kaubateel ida ja lääne vahel, võimaldades keskenduda nii transiit-, kui ka import- ja eksportkaupade käitlemisele.
  • looduslikud tingimused: olles praktiliselt jäävaba. Samuti lühike ja sügav faarvaater ning süvavee kaid.
  • regulaarne ro-ro ühendus: Lääne-Euroopa peamiste sadamatega, samuti head raudtee- ja maanteeühendused.
  • piisav arenguruum: nii sadama, kui ka ümbritsevate tööstusparkide arendamiseks.

Paldiski sadama põhitegevus on suunatud Eesti eksport- ja importkaupade ning transiitkaupade käitlemisele. Olulisel kaubateel ida ja lääne vahel, võimaldades keskenduda nii transiit-, kui ka import- ja eksportkaupade käitlemisele. Looduslikud tingimused: olles praktiliselt jäävaba. Samuti lühike ja sügav faarvaater ning süvavee kaid. Regulaarne ro-ro ühendus: Lääne-Euroopa peamiste sadamatega, samuti head raudtee- ja maanteeühendused. Piisav arenguruum: nii sadama, kui ka ümbritsevate tööstusparkide arendamiseks.