Põhisisu

Teatame, et seni Paldiski lõunasadamas tegutsenud ESTEVE Terminal AS (registrikood: 10312864) ja seni Tallinna Vanasadamas tegutsenud ESTEVE Stevedoring OÜ (registrikood: 11252779) on ühinenud.

ESTEVE Terminal AS ja ESTEVE Stevedoring OÜ kui ühendatavad ühingud ühinesid selliselt, et 4. mail 2017 kanti registrisse ESTEVE Terminals AS (registrikood 14253182) kui omandav ühing ja ühendatavad ühingud kustutati samal kuupäeval registrist.

Vastavat ametlikku teadaannet on võimalik lugeda siit:

https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/teadaanne?teate_number=1127130

ESTEVE Terminals AS-i registrijärgne aadress, kodulehtede aadressid, sidevahendid, töötajad ja juhtorganite liikmed on samad, mis olid ühinenud ühingutel. Samuti ei too ühinemine kaasa muutust võrreldes ühinenud ühingute senise äritegevusega.