Põhisisu

Koroonaviiruse COVID-19 leviku tõkestamiseks muudab ESTEVE AS laoteenistuse kauba väljastamise ja vastuvõtu korda.

Alates 14.03.2020 on laokontor autojuhtidele suletud ning kogu infovahetus toimub e-posti ja telefoni teel.

Palume järgida alljärgnevaid juhtnööre:

  • Tellimus, koos sõiduki juhi ees- ja perekonnanimega ning sõiduki registreerimisnumbriga edastada e-posti aadressile ladu@esteve.ee.
  • Operatiivseks tegutsemiseks kõik kauba vastuvõtmiseks või väljastamiseks vajalikud dokumendid edastada e-posti aadressile ladu@esteve.ee enne juhi saabumist!
  • Sadamasse saabudes sõiduki juhil helistada lao telefoninumbrile +372 5187215 ja teatada oma saabumisest.
  • Sõidukile vormistatakse sissesõiduluba, vajadusel jagatakse lisainformatsiooni.
  • Liikluskeemi sadamas leiab SIIT

Loodame kõigi mõistvat ja tõsist suhtumist tekkinud olukorrale.

Antud kord jääb kehtima kuni olukord on Eestis ja lähiriikides normaliseerunud.

Muudatustest toimub teavitamine.