Põhisisu

Paldiski Lõunasadam

Kauba sadamasse toomiseks või selle kättesaamiseks vajaliku sissepääsu loa saamiseks saata e-kiri aadressile ladu@esteve.ee järgmiste andmetega:

  • isiku ees- ja perekonnanimi
  • ettevõtte nimi
  • veoki registreerimisnumber

Tallinna Vanasadam

Vanasadama territooriumile on võimalik siseneda kas:

  • Tallinna sadama poolt väljastatud loa alusel
  • Laevapileti ettenäitamisel turvatöötajale
  • Läbi automaatse numbrituvastussüsteemi

Kauba sadamasse toomiseks või selle kättesaamiseks vajaliku sissepääsu loa saamiseks saata e-kiri aadressile stevedoring@esteve.ee järgmiste andmetega:

  • isiku ees- ja perekonnanimi
  • ettevõtte nimi
  • veoki registreerimisnumber

NB! Autojuhtidel on kohustuslik ESTEVE AS kontoris registeerida kirjalikult kõik sissetoodavad ja väljaviidavad treilerid.

ESTEVE AS kontakttelefon, kuhu saab helistada, kui autojuhil on probleeme sadama territooriumile pääsemisega:

  • A-terminali pääsla: +372 5854 3668

 

Pikaajalise loa saamiseks esitada taotlus AS Tallinna Sadam turvateenistusele sadamajulgeolek@ts.ee