Põhisisu

ESTEVE AS läbis novembris 2017 edukalt ISO sertifitseerimise vastavalt uuele standardile ISO 9001:2015.

Bureau Veritas Certification kinnitab, et eelpoolmainitud organisatsiooni juhtimissüsteemi on kontrollitud ja leitud olevat vastavuses juhtimissüsteemi standardi nõuetega.

 

ISO 9001-2015 sertifikaat