Põhisisu

Balticconnectori gaasitorude mahalaadimine Paldiski Lõunasadamas Märts, 2019.

#balticconnector #elering #esteve #paldiskilõunasadam