Põhisisu

Puistekaubad

Oma 20 tegevusaasta jooksul on ESTEVE käidelnud ligi 20 miljonit tonni erinevaid puistekaupu, sh rohkem kui 6 miljonit tonni vanametalli.

Peamised kaubagrupid:

 • Vanametall
 • Ümarpuit
 • Puidugraanulid
 • Vili
 • Hakkepuit
 • Turvas
 • Killustik

Teenused

 • Laevade lastimine ja lossimine
 • Vagunite ning autode lastimine ja lossimine
 • Kauba hoiustamine kinnistes ladudes ja avatud laoplatsidel
 • Kauba kaalumine