Põhisisu

Miks Paldiski

AS Tallinna Sadam koosseisu kuuluv Paldiski Lõunasadam on suure potentsiaaliga regionaalne sadam, mille põhitegevus on suunatud Eesti eksport- ja importkaupade ning transiitkaupade käitlemisele.

Paldiski Lõunasadama eelisteks on:

  • ASUKOHT olulisel kaubateel ida ja lääne vahel, võimaldades keskenduda nii transiit-, kui ka import- ja eksportkaupade käitlemisele.
  • LOODUSLIKUD TINGIMUSED, olles praktiliselt jäävaba. Samuti lühike ja sügav faarvaater ning süvavee kaid.
  • REGULAARNE RO-RO ÜHENDUS Lääne-Euroopa peamiste sadamatega, samuti head raudtee- ja maanteeühendused.
  • PIISAV ARENGURUUM nii sadama, kui ka ümbritsevate tööstusparkide arendamiseks.