Price list

Paldiski sadama põhitegevus on suunatud Eesti eksport- ja importkaupade ning transiitkaupade käitlemisele. Olulisel kaubateel ida ja lääne vahel, võimaldades keskenduda nii transiit-, kui ka import- ja eksportkaupade käitlemisele. Looduslikud tingimused: olles praktiliselt jäävaba. Samuti lühike ja sügav faarvaater ning süvavee kaid. Regulaarne ro-ro ühendus: Lääne-Euroopa peamiste sadamatega, samuti head raudtee- ja maanteeühendused. Piisav arenguruum: nii sadama, kui ka ümbritsevate tööstusparkide arendamiseks.

Hinnad lepingulistele klientidele

Pikkus meetrites 1 kuu 6 kuud
Kuni 8,00 m 180 € 840 €
8,01 – 10,00 m 255 € 1200 €
10,01 – 12,00 m 385 € 2000 €
12,01 – 15,00 m 580 € 2900 €
15,01 – 18,00 m 700 € 3500 €
18,01 – 24,00 m 950 € 4750 €

Külaliskoha tasu arvestamisel loetakse iga alustatud ööpäev (24 tundi) täis ööpäevaks. Külaliskoha kasutaja lühiajaline tasuta pikendamine (kuni 3 tunni ulatuses) on kipper-jahisadama ülema pädevuses.
Kõik tasud sisaldavad käibemaksu.

Hinnas sisaldub:

  • sorteeritud olmeprügi vastuvõtmine
  • reovee ja pilsivee tankide tühjendamine
  • joogiveega varustamine
  • elektrienergiaga varustamine